Babyklasse

Etzbach                                                      VV                    I. Csik

 

Jugendklasse

Gützkow                                                      V1 CAC BOB  Natasa Blanusa

Gützkow                                                      V1 CAC BOB

                                                                     BIS 2              Igor Vyguzov

 

Clubshow Oer-Erkenschwick                       SG 3               C. Klotz

Zossen                                                         V2 Res. CAC   Erwin Deutscher

Zossen                                                          V 1 CAC          Olga Dolejsova

 

Zwischenklasse

Neumünster                                                  V1 CAC            Barbara Pallasky

 

Offene Klasse

Paaren                                                          V2 Res. CAC  Walter Jungblut

Paaren                                                          V2 Res. CAC   Malgorzata Zakrzewska

Strausberg                                                    V1 CAC            Annamaria Tarjan

Strausberg                                                    V1 CAC            Piotr Krol

Zossen                                                          V1 CAC            Uschi Eisner

Zossen                                                          V1 CAC BOB BH Linda Mills

 

Titel:

31. Oktober 2016 Deutscher Jugendchampion (CTA)